RkBlog

Contact

My name is Piotr Maliński, and I'm from Poland. I work as a fullstack web/Python developer at Social WiFi and in my free time I do some astrophotography. If you have any questions, ideas, or thoughts feel free to contact me:

Sun Astro setup Moon Rosette nebula Moon Rosette nebula Plant Moon Mars Sun M5 globular cluster Sun Shrubs Jupiter Sun Saturn
Projekty sprzętowe – bo nie tylko webem człowiek żyje [PL]
PyWaw #27 (2/2) - Python i elektronika
PyWaw #43 - Gdy Ember spotka Django - dynamiczny frontend dla pythonistów
PyCon PL 2015: Piotr Maliński Aplikacje desktopowe z PyQt
PyWaw #101 - Optymalny interfejs - słów kilka o dobieraniu interfejsu do potrzeb